Dịch vụ lấy nhanh thư mời nước ngoài vào Việt Nam trong 2 ngày

Cập nhật: 02:53 PM, 30/03/2017

Quý công ty muốn mời người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, nhưng do ngày nhập cảnh vào Việt Nam quá gấp để xử lý các vấn đề kỹ thuật hay do không thu xếp đủ thời gian để chờ thư trả lời của Cục Xuất nhập cảnh.

Hãy sử dụng Dịch vụ lấy nhanh thư mời nước ngoài vào Việt Nam của chúng tôi.

Thời gian làm việc với một bộ hồ sơ chuẩn  là từ 5 - 7 ngày. Quý công ty sẽ nhận được kết quả trả lời của Cục Xuất nhập cảnh.

Nhưng do Công ty không chú ý đến ngày nhập cảnh, cũng như không rõ về thủ tục của việc xin thư mời người nước ngoài vào Việt Nam nên ngày nhập cảnh bị gần quá.

Khi chờ công văn của kết quả của Cục xuất nhập cảnh có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty. Nên cần ra sớm.

Chúng tôi có các dịch vụ lấy nhanh như sau:

- Dịch vụ lấy nhanh thư mời người nước ngoài vào Việt nam theo diện thương mại trong 1 ngày.

- Dịch vụ lấy nhanh thư mời nước ngoài vào Việt nam theo diện thương mại trong 2 ngày.

- Dịch vụ lấy nhanh thư mời người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc trong 1 ngày.

- Dịch vụ lấy nhanh thư mời người nước ngoài vào việt nam để làm việc trong 2 ngày.

- Và nhiều dịch vụ khác.

Ngoài dịch vụ xin thư mời cho người ngoài vào Việt Nam để làm việc, thương mại, kinh doanh, đầu tư... chúng tôi còn có dịch vụ xin visa du lịch cho người ngoài vào Việt Nam có thể lấy sau 30 phút.

Liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất.

Tin cũ hơn: