NA 16 - giới thiệu mẫu dấu và chữ ký lên Cục xuất nhập cảnh

Cập nhật: 04:09 PM, 14/03/2017

NA 16 - giới thiệu mẫu dấu và chữ ký lên Cục xuất nhập cảnh.

Khi công ty ở Việt Nam muốn đứng ra bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam thì ngoài mẫu NA2 (NA 2 - Đơn công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài)  ra thì cần thêm mẫu NA 16 và giấy giới thiệu.

Mẫu NA16 Bản đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của  doanh nghiệp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Các bạn download mẫu NA16 tại đây.

Hương dẫn điền form mẫu NA 16 downdload tại đây.

 

Tin mới:
Tin cũ hơn: