Tờ khai xin cấp thị thực Việt Nam (NA 1)

Cập nhật: 03:50 PM, 14/03/2017

Mẫu NA1 là  Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài vào Việt Nam để du lịch, làm việc, thăm thân, ngoại giao, công tác, du học...

Form biểu mẫu NA1 Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài đã được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an.

Dowload mẫu NA 1: Tại đây.

Tải Biểu mẫu NA 1và hướng dẫn điền mẫu NA 1: Tại đây

Tin mới:
Tin cũ hơn: